Tuesday, 15 May 2012

Očajna Pesma

"Despair "- Edvard Munch.,1892.

-
Polet je nasilje,nedoučeni dane
Nešto je dato pod napolicu laži
Kuda ću?šta ću?svuda me noć traži
Psi me recituju i gluve poljane
Cvet i ptica uhvaćeni su u laži

---
 
;