Friday, 6 May 2011

Umem da te Prepoznam...

Umem da te prepoznam
Da ti vratim sve što sam ti oduzeo
Da te volim
Da te u mislima svlačim dok ti srce ne ugledam
Da samo na tebe mislim dok me lažna smrt muči
Dok mi krv slika užase u glavi
Dok me šume zaobilaze pevajući
Dok dan raste od zadobijenih ranaTo je san koji te potvrđuje
To je ptica koja te dokazuje
To je cvet koji ti lice otvara...

 
;