Saturday, 24 September 2011

Bol i Sunce

II


To u šta se Sjaj i Bol pretvara isto 
Biva: ljubav koju pesnik još ne reče
Jarki cvete kojim vrtovi se leče
iz prvobitnog Nerva rasteš Bolno i Čisto.

Daj mi da vidim svršetak tvog leta
Mir tvoga Kretanja što mi nemir snio
i nepokretnost moja kad sam Mrtav bio
sam u svom Srcu bez munje i cveta.

Gde je Uteha za ono što znamo
Nada bez onoga koji se nada,
San bez onoga koji sanja,
Svet bez Seni!

Je li to Ljubav što se iz Srca Tamnog 
u Vatru premešta iz Vatre u Dan
Ljubav van nas i u Uspomeni?

 
;